De certificering is een formele bevestiging dat wij bij GreenMont Systems veel waarde hechten aan de bescherming van (persoons) gegevens en dit door de gehele bedrijfsvoering hebben doorgevoerd. Dit geeft ons en onze relaties zekerheid, dat beveiligingsmaatregelen adequaat zijn gewaarborgd en wij op verantwoorde wijze omgegaan met alle data. Greenmont Systems heeft gekozen om het management van informatiebeveiliging in te richten volgens ISO/IEC 27001 norm én in lijn met de relevante wet- en regelgeving.  

Bent u nieuwsgierig in wat wij voor u kunnen betekenen? Wij vernemen graag van u, dan nemen wij contact met u op.

ISO/IEC 27001:2013 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging en een bekende norm voor het Information Security Management Systeem. Deze norm van informatiebeveiliging gaat verder dan alleen de beveiliging van persoonsgegevens.

De ISO/IEC 27001:2013 certificering garandeert dat Greenmont Systems:

  • persoons– en bedrijfsdata optimaal beveiligt;
  • processen heeft ingericht die de beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en bescherming van informatie waarborgen;
  • adequate technische en organisatorische maatregelen t.a.v. informatiebeveiliging heeft getroffen;
  • risico’s t.a.v. informatiebeveiliging identificeert, opvolgt, reduceert en controleert;
  • het PDCA-concept (continu verbeteren) heeft geïntegreerd in al haar processen;
  • een betrouwbare partner is.